• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

Intarzija

Primena intarzije


U skorijoj budućnosti planiramo da počnemo izradu intarzija i drugih sličnih predmeta koji spadaju u domen minijature. Intarzije su umetnički, ukrasni ili upotrebni predmeti koji se dobijaju kombinovanjem materijala.

Mislili smo da pravimo intarzije pre svega kombinovanjem različitih vrsta drveta, koje svojom bojom i teksturom prave izražajne kontraste.

Osim drveta, kao što je bilo vreme stare vizantijske umetnosti, koja je bila i zastupljena kod nas u crkvenoj praksi, intarzije se izrađuju od slonovače, sedefa, ebonosa i drugih skupocenih, retkih materijala. 

Intarzija 

Intarzija 2

Intarzija 3

Intarzija 4

Intarzija 5

Intarzija 6

Na slikama iznad su prikazani lepi primeri srednjevekovnih intarzija.