• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five

Krst moštanik

Namena moštanika


Moštanik je krst ili ikonica (medaljon) koji stојi na grudimа a u sebi ima jednu pregradu ili šupljinu u kojoj se nalaze mošti svetitelja, koje su sakrivene diskretnim poklopcem ili vratancima sa malim šarkama.  

 

 Krst moštanik

Krst u kome se čuvaju delovi svetih moštiju